Korte-, Ruta- ja Nuutajärven laskuyhtiöön ja vesistön järjestelyyn liittyviä dokumenttejaLaskuyhtiön kokouksessa henkilöllisyys on osoitettava pyydettäessä passilla tai henkilökortilla. Mikäli kiinteistön omistaa jakamaton kuolinpesä, on edustajan kyettävä osoittamaan pesän osakkaat ja esitettävä valtakirjat kyseisiltä poissa olevilta kuolinpesän osakkailta. Mikäli kiinteistö on yhteisomistuksessa, niin läsnä olevan omistajan on esitettävä poissa olevilta osaomistajilta valtakirja.

--> Kiinteistöt, joita osakkuus rasittaa (tilanne 2019/10)

--> Yhtiösopimus 7.10.1943, toimitusnumero 607

--> Vesistötoimikunnan päätös 19.2.1947

--> Länsi-Suomen vesioikeuden päätös 29.8.1983

--> Suunnitelma 1943 (pdf) Liite12, Liite13, Liite14

--> Patoamisoikeus on Honkolan tilan omistajalla. Korkeimman oikeuden tuomio 13.3.1931

ELY-keskuksen hakemus lupaehtojen muuttamiseksi 31.1.2013: Dnro PIRELY/138/07.00/2010

ELY-keskuksen aikaisemmat hakemukset Dnro ESAVI/1 96/04.09/2010 ja Dnro LSSAVI/21/04.09/2010.Päivitetty 2.11.2019